Przypominam, iż zgodnie z nowelizacją ustawy akcyzowej już:

– 10 listopada (podmioty dokonują nabyć wewnątrzwspólnotowych)

– 25 listopada (podmioty posiadające status ZO, Składu Podatkowego oraz podmiotu pośredniczącego)

upływa termin na złożenie kwartalnych deklaracji Akcyzowych w zakresie produktów które były w 3 Q 2021 objęte stawką zwolnioną lub zerową a znajdujących a wymienionych w załączniku nr.2 do ustawy Akcyzowej.

Nowy obowiązek składania deklaracji podatkowych za okres kwartalny obowiązuje w przypadku wyrobów:

– objętych zwolnieniem od akcyzy

– opodatkowanych zerową stawką akcyzy i wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy,

dla których nie wystąpił obowiązek złożenia deklaracji za okresy miesięczne.

Deklaracje kwartalne składają m.in.:

– podmioty prowadzące składy podatkowe, które mają do zadeklarowania wyłącznie wyroby zwolnione lub objęte zerową stawką akcyzy,

– podmioty nieprowadzące składów podatkowych dokonujące czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie wyłącznie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy,

– podmioty będące podatnikami podatku akcyzowego z tytułu zużycia napojów alkoholowych do celów zwolnionych od akcyzy np. do produkcji octu, olejków eterycznych,

– podmioty będące podatnikami podatku akcyzowego z tytułu zużycia wyrobów energetycznych, dla których ma zastosowanie stawka zerowa, do produkcji innych wyrobów np. do produkcji farb, lakierów.

– podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych opodatkowanych stawką zerową, wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, przemieszczanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na potrzeby wykonywanej w kraju działalności gospodarczej

Nasza firma świadczy usługi raportowania w systemie PUESC – posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie podatku akcyzowego.

W przypadku dodatkowych pytań i wyjaśnień, zapraszam do kontaktu.

Kategorie: Aktualności